ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА bilkacollection.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Консултация може да бъде извършена по всяко време от 10 до 16:30 часа, от понеделник до петък и на посоченият телефон за връзка.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между “Билка Лайфстайл” ООД, наричан още www.bilkacollection.com  от една страна и Потребителите, намиращи се на домейн www.bilkacollection.com и използващи сайта, намиращ се на този домейн.

Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, с натискането на всеки един линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия).

“Билка Лайфстайл” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ботко войвода 14, ид. номер по Булстат: 040451420; ДДС Номер: BG040451420.

 1. Условия за използване на Сайта на www.bilkacollection.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че Сайтът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

www.bilkacollection.com  само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 1. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид използването на Сайта на www.bilkacollection.com , Потребителят може да разглежда сайта без да се регистрира. Регистрация е необходима само за определени функции и е по желание. Регистрацията е напълно безплатна. При регистрация, потребителят се съгласява да предостави вярна и актуална информация при попълване на регистрационната форма. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайтът не носи отговорност за събития настъпили в следствие на това. Потребителя отговаря за последствията от тези свои действия.

 1. Защита на личните данни.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право да достъпва или да променя собствените си Лични данни, които са станали достояние на www.bilkacollection.com , при въвеждането им от Потребителя във формата за регистрация на Сайта.

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от “Билка Лайфстайл” ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: куриерски фирми и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях

www.bilkacollection.com  дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.bilkacollection.com  или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, Сайтът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

 1. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайтът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

 1. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.bilkacollection.com

Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време,  преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. Поръчката се счита за завършена след като Потребителят натисне бутона „ПОРЪЧВАНЕ“. Поръчката се счита за приета от Сайта, след като на Потребителя бъде изпратен имейл за потвърждение.
При потвърждение на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с “Билка Лайфстайл” ООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Сайтът има право да откаже изпълнението на завършена от Потребителя поръчка, за част или за всички поръчани стоки, поради изчерпване на тяхната складова наличност или други обективни причини. В тези случай Потребителят ще бъде уведомен за това по имейл, като Сайтът не дължи на Потребителя каквото и да било обезщетение, освен възстановяване на депозирани/платени суми, ако има такива.

www.bilkacollection.com  има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта при завършване на поръчката, независимо дали същата е по-ниска или по-висока от настоящата.

 1. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Сайтът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

www.bilkacollection.com  си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

Доставки се извършват само на територията на Република България.

В случай, че след приемане на Поръчката Потребителят направи промяна в адреса за доставка, то цената за доставка може да бъде коригирана от Сайта.

При получаването на доставката, Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти и други, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като Потребителят отказва да получи пратката и информира Сайта в писмен вид на контакти посочени в имейла за потвърждаване на поръчката.

В случай, че Потребителят не направи оглед на получения Продукт и не предяви незабавни претенции, пред лицето извършващо доставката, Продуктът се смята за одобрен, и Потребителят губи право да претендира това на по-късен етап.

 1. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на  неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14-дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайтът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.bilkacollection.com  автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

 1. Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок.  Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица и имат качеството „потребител“ съгласно Закона за защита на Потребителите.

В този случай потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

 • Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават).
 • Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането.
 • Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума,  която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.

 1. Допълнителни разпоредби

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Възможно е информацията, която се съдържа като спецификация за дадена стока/услуга да се окаже недостатъчна за изискванията на определен Посетител, като ако се свържете със Сайта, ще получите отговор на изпратените запитвания и въпроси.

Публикуваните в Сайта снимки на Продуктите имат само илюстративен и насочващ характер, като целят да създадат представа за стоката, а не да го представят точно и е възможно доставените стоки да се различават от тях.

Всички стоки се предлагат до изчерпване на тяхното количество, дори това да не е изрично посочено в информацията към тях.